wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Konserwacja Zabytkowego Taboru Kolejki W±skotorowej w Praszce
Muzeum w Praszce realizuje zadanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu:
Dziedzictwo Narodowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych.

Nazwa zadania Kompleksowa konserwacja zabytkowego taboru koleji w±skotorowej w Praszce - nasze wspólne dziedzictwo.

Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Praszka.

W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie kompleksowej konserwacji 2 obiektów tj.: zabytkowego parowozu z tendrem      i wagonu W skład taboru wchodz±: parowóz w±skotorowy na tor 750 mm, serii Px-48-1770 z tendrem Ptx48-1770 wykonany                w Fablok-Chrzanów nr fabryczny 3055 z 1953 r. i wagon osobowy w±skotorowy na tor 750 mm typ 1 Aw, seria Bxphi nr 00380024312-7, wykonany w PFW ¦widnica nr fabryczny 2809 z 1959 roku. Tabor jest własno¶ci± Muzeum w Praszce, wpisany na inwentarz Działu Techniki. Prace konserwatorskie pozwol± zachować jego wła¶ciwy stan. Zabytkowy tabor kolei w±skotorowej              w Praszce, to wspaniały pomnik techniki, unikatowy zabytek i nie tylko w woj. opolskim, ale w całym kraju. W Polsce przetrwało kilka tego typu parowozów. Konserwacja pozwoli uchronić przed dalszym, nieodwracalnym zniszczeniem.

Zabytkowy tabor kolejki w±skotorowej przed rozpoczęciem prac konserwatorskich:

Zabytkowy tabor kolejki w±skotorowej w trakcie prac konserwatorskich:

Zabytkowy tabor kolejki w±skotorowej po ukończeniu prac konserwatorskich:


Copyright by Muzeum w Praszce 2015